Det får du i din nye overenskomst

Forbedringer i den nye produktionsoverenskomst i forhold til den hidtil gældende overenskomst.

Lønstigninger

Den 1. marts 2023 stiger minimallønnen med 721,00 kr. om måneden. Den 1. marts 2024 stiger lønnen med yderligere 721,00 kr. om måneden. Herudover er der mulighed for lokal lønforhandling.

Den 1. marts 2023 stiger løn til lærlinge med 4,5 %. Den 1. marts 2024 stiger den med yderligere 3,5 %.

Den 1. marts 2023 stiger de særlige tillæg med 4,5 %. Den 1. marts 2024 stiger de særlige tillæg med yderligere 3,5 %.

Forbedrede forhold under sygdom

I tilfælde af sygdom har man ret til fuld løn inklusive genetillæg i optil 7 uger. Hvis man bliver ramt af sygdom i forbindelse med en planlagt feriefridag eller seniorfridag, har man ret til en erstatningsferiefridag eller erstatningsseniordag.

Barsel/orlov

Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

Højere løn til lærlinge

Pr. 1. marts 2023 stiger løn til lærlinge med 4,5 %
Pr. 1. marts 2024 stiger løn til lærlinge med yderligere 3,5 %

Pension

Den 1. juni 2023 ændres pensionsindbetalingen, så medarbejderen indbetaler 2 % mindre, men arbejdsgiverne omvendt indbetaler 2 % mere.

Styrket fritvalgskonto

Fritvalgsordningen/den særlige opsparing hæves med 2 % fra den 1. marts 2024.

Genrefoto: Spørgsmålstegn

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til indholdet af forliget for produktionsoverenskomsten, som du ikke har fundet svar på her, kan du måske finde svaret på vores side Ofte stillede spørgsmål.

Ellers er du velkommen til at kontakte forhandlingssekretær Mette Bisgaard Larsen på mail mbl@nnf.dk eller på telefon 2855 8546.

Har du tekniske spørgsmål til den elektroniske afstemning, kan du skrive til ok23@nnf.dk eller ringe på vores hovednummer på telefon 3818 7272.