Overenskomstforhandlingernes Ordbog

Overenskomstforhandlingerne har sit helt eget sprog. Vi har lavet en ordbog, så du få en forklaring på, hvad begreber som sammenkædning, konflikt og hovedaftalen dækker over.