Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål til den nye produktionsoverenskomst.

 • Hvor meget stiger min løn?

  Minimallønssatsen i overenskomstperioden stiger 721 kr. pr måned pr. 1. marts 2023, og 721 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2024.

 • Hvor meget stiger min løn som lærling?

  Lønsatsen for lærlinge stiger med 4,5% i 2023 og med 3,5% i 2024

 • Hvad vil det sige at arbejdsgivers pensionsbidrag stiger med 2%?

  Arbejdsgiver har indtil nu betalt 8 % pension ud af de 12 % pension, der indbetales hver måned. Fremadrettet betaler arbejdsgiveren 10 % og medarbejderen 2 %. Det betyder altså, at lønmodtagerne får 2 % mere udbetalt.

 • Hvad betyder lokal løndannelse?

  Mindstebetalingssystemet betyder, at den løn du kan læse dig til i overenskomsten, er den du mindst skal have. Ved løndannelse, er man enige om, at der skal være mulighed for at forhandle sin løn lokalt. Alternativt har man mulighed for at stå sammen på arbejdspladsen og forhandle sin løn kollektiv.

  De steder hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, kan vedkommende hjælpe sine kolleger med lønforhandlingen. Det kan blandt andet ske ved bede butikken om at oplyse om butikkens økonomiske forhold.

  Muligheden kan fx bruges i de butikker, hvor arbejdsgiveren blank afviser en lokallønforhandling med henvisning til butikkens økonomi.

   

 • Hvad vil det sige, at min Fritvalgs lønkonto stiger og restopsparing udbetales?

  Fritvalgs kontoen giver mulighed for, at alle ansatte kan ”få” noget ekstra, uanset hvor de befinder sig i livet. Denne % af din løn, du opsparer hver måned, stiger pr. 1 marts 2024 med 2% og udgør derefter 9%.

  Det betyder, at satsen efterhånden er så høj, at den udgør en stor del af lønnen. Som bekendt kan du også bruge den til at indbetale ekstra på din pension eller holde et par fridage.

  For at være sikker på, at alle medarbejdere får glæde af de afsatte midler, er vi blevet enige om, at kontoen for fremtiden opgøres og udbetales i slutningen af maj hvert år. På den måde står pengene ikke ”og samler støv”.

 • Betyder en stigning i de særlig tillæg noget for mig?

  Ja, det gør de. De kommer til udbetaling, når du f.eks. arbejder på en søndag, eller har det som man kalder ”skæve” arbejdstider.