Ofte stillede spørgsmål

Find svarene på de mest stillede spørgsmål til den nye overenskomst på mejeriområdet.

 • Må man kun arbejde 9 timer om natten, og bliver holddriften afskaffet?

  Nej. Parterne har forpligtet sig til at forholde sig til anbefalingerne fra NFA (Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Den korte version er, at parterne lokalt skal forholde sig til, om de efterlever NFA’s anbefalinger. Hvis det ikke tilfældet, er der nogle skærpede krav til helbredsundersøgelse af natarbejdere - særligt dem, som er over 50 år. Herudover skal der laves en særlig APV for natarbejdere.

  Der er nedsat forskellige udvalg, som skal kigge på konsekvenserne ved natarbejde, og både fagforbundene og arbejdsgiverforeningen vil følge deres arbejde tæt. Emnet vil desuden blive vendt på de §30-møder, der vil være i overenskomstperioden.

 • Må afløserne fortsat arbejde 25 timer om ugen?

  Ja, forsøgsordningen er blevet forlænget, så den varer hele overenskomstperioden. Det vil sige frem til 1. marts 2025.

  Forlængelsen skyldes, at parterne ikke synes, at de tal, vi har for forbruget af afløsere og vikarer i den forgange overenskomstperiode, er valide nok. De første par år var præget af covid-19, og derefter kom krigen i Ukraine og den stigende inflation.

  Samtidig mener parterne ikke, at de muligheder, der er for at forbedre systemet, er udtømt. Derfor skal vi arbejde videre med det i den kommende overenskomstperiode.

 • Bliver chaufførernes overarbejde stadigvæk afregnet efter 296 timer?

  Nej, fremadrettet bliver overarbejde afregnet efter den daglige normtid. Overarbejde kan kun afregnes over en længere periode, hvis der bliver indgået en lokalaftale om det.

 • Kan man få uddannelse, der ikke er på positivlisten, eller som foregår via MUF?

  Ja, alle medarbejdere har fortsat ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Som noget nyt får man udover VEU-godtgørelsen et tilskud på 40,- kr. i timen, når man er på selvvalgt uddannelse.

 • Bliver der ændret i perioderne med fuld løn under barsel/forældreorlov?

  Ja, perioden med fuld løn øges med fire uger. For børn, der er født efter 1. juli, fordeler ugerne sig således:

  Den fødende har ret til fuld løn fire uger før fødslen + 10 uger efter fødslen + 9 uger.
  Den anden forælder har ret til fuld løn to uger i forbindelse fødslen + 12 uger efter fødslen.
  Herudover er der fem uger, der kan fordeles mellem forældrene.