Det får du i din nye overenskomst

Her kan du se hovedpunkterne i forliget på mejeriområdet. 

Højere løn

Stigning på timelønnen (normallønnen):

  • 6,00 kr. pr. time 1. marts 2023
  • 5,75 kroner pr. time 1. marts 2024

I alt 11,75 kroner over en toårig periode.

Udvidelse af særlig opsparing

Den særlige opsparing stiger med 2 % fra 1. marts 2024.

Det enkelte medlem har frihed til at vælge, hvad pengene skal gå til: Pension, seniorfridage, børneomsorgsdage, barnets 2. sygedag, barnets lægebesøg eller udbetalt som løn.

Stigning i løn til lærlinge

Lønnen for lærlinge stiger:

  • 4,5 % per 1. marts 2023
  • 3,5 % per 1. marts 2024
Pension

Medarbejderens egenbetaling falder fra 4,33 % til 2,33%

Arbejdsgiverens indbetaling stiger tilsvarende fra 8,66% til 10,66%

I alt 12,99%

Barsel/orlov

Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

Genetillæg og overarbejdstillæg

Genetillæg stiger med:

  • 4,5 % 1. marts 2023 - 3,5 % 1. marts 2024

Tillæg for overarbejde stiger med:

  • 3,5 % 1. marts 2023 - 3 % 1. marts 2024.