Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål til den nye håndværksbageroverenskomst

 • Hvor meget stiger min løn?

  Minimallønssatsen i overenskomstperioden stiger 721 kr. pr måned pr. 1. marts 2023, og 721 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2024.

 • Hvor meget stiger min løn som lærling?

  Lønsatsen for lærlinge stiger med 4,5% i 2023 og med 3,5% i 2024

 • Hvad vil det sige at arbejdsgivers pensionsbidrag stiger med 2%?

  Arbejdsgiver har indtil nu betalt 8 % pension ud af de 12 % pension, der indbetales hver måned. Fremadrettet betaler arbejdsgiveren 10 % og medarbejderen 2 %. Det betyder altså, at lønmodtagerne får 2 % mere udbetalt.

 • Har anbefalingerne vedr. natarbejde betydning for mig?

  I bagerbranchen, hvor natarbejde fylder ret meget, vil det få betydning. Der vil være nogle regler og anbefalinger, som arbejdsgiver skal overholde, og omvendt nogle regler, som du skal overholde. Hvis du er gravid gælder særlige stramme regler.

 • Hvad betyder lokal løndannelse?

  Mindstebetalingssystemet betyder, at den løn du kan læse dig til i overenskomsten, er den du mindst skal have. Ved løndannelse, er man enige om, at der skal være mulighed for at forhandle sin løn lokalt. Alternativt har man mulighed for at stå sammen på arbejdspladsen og forhandle sin løn kollektiv.

  De steder hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, kan vedkommende hjælpe sine kolleger med lønforhandlingen. Det kan blandt andet ske ved bede butikken om at oplyse om butikkens økonomiske forhold. Muligheden kan fx bruges i de butikker, hvor arbejdsgiveren blank afviser en lokallønforhandling med henvisning til butikkens økonomi.

 • Har jeg ret til fuld løn under sygdom?

  Nej, det har du ikke. Du har ret til løn under sygdom, men med en maxbetaling på 154,50 kr. pr. time i 2023 og 159,00 kr. pr. time i 2024

 • Hvad betyder 2 % stigning på den særlige opsparing for mig?

  Den betyder, at du efter den 1. marts 2024 hver måned får 10,5 % af din løn sat ind på en særlig opsparingskonto. To gange om året tømmer din arbejdsgiver kontoen, og udbetaler dig det, der står på den.

  Den særlige opsparing kan du bruge til at få udbetalt lidt flere penge hver måned. Du kan også indsætte beløbet på din pensionsopsparing eller du kan bruge pengene til at holde to børneomsorgsdage eller fem feriefridage.